Kukni obrážťok
Až vyrostu, chci být jako má máma!
Až vyrostu, chci být jako má máma!
A ešte tentok tu ...
Nový druh
Nový druh
Spravajte sa v KIA slusne!
Toto dostali vedúci zamestnanci Kia v Žiline
———————————
It has been brought to our attention by several officials visiting
Dostalo sa nám do pozornosti od našich vedúcich pracovníkov, ktorí
our office in Slovakia that offensive language is commonly used by
navštívili našu kanceláriu na Slovensku, že nᚠslovensky hovoriaci
our Slovak speaking staff. Such behavior, in addition to violating
kolektív obyčajne používa hrubý ofenzívny jazyk. Také správanie sa
our policy, is highly unprofessional and offensive to both visitors
je porušením našich predpisov, je neprofesionálne a urážlivé ako pre
and staff. All personnel will immediately adhere to the following
návštevníkov tak i pre zamestnancov. Preto celý personál sa okamžite
rules:
začne riadi nasledovnými pravidlami:

01. Words like jebal pes, kurva zivot, kokot and other such
Slová ako jebal pes, kurva život, kokot a podobné výrazy nebudú
expressions will not be tolerated or used for emphasis or dramatic
tolerované alebo používané na zdôrazňovanie alebo dramatizáciu a to
effect, no matter how heated a discussion may become.
nezávisle od toho aká by diskusia nebola napätá.

02. You will not say dojebal when someone makes a mistake, or srali
Nepoviete dojebal, keď niekto urobí chybu alebo srali na mňa ak uvidíte
na mna if you see someone being reprehended, or hovno when a major
niekoho, že vás karhá, alebo hovno keď niekto urobí vežkú chybu.
mistake has been made. All forms and derivations of the verb srat
Všetky formy a odvodeniny slovies sra a jeba sú absolútne nevhodné
and jebat are utterly inappropriate and unacceptable in our
a neakceptovatežné v našom prostredí.
environment.

03. No project manager, section head or administrator under any
Žiadny šéf projektu, vedúci sekcie alebo administrator za žiadnych
circumstances will be referred to as kokotenko, kokot, jebnuty or
oklností nebude nazývaný kokotenkom, kokotom, jebnutým alebo hajzlom.
hajzel.

03. Lack of determination will not be referred to as srac nor will
Nedostatok rozhodnosti nebudeme komentova slovom sráč a málo iniciatívne
persons who lack initiative be referred to as kokotko.
osoby označova slovom kokotko.

05. Unusual or creative ideas offered by management are not to be
Neobvyklé alebo kreatívne myšlienky predkladané vedením sa nebudú
referred to as kokotiny.
označova slovom kokotiny.

06. Do not say chod jebat svoju mamu if somebody is persistent; do
Nepovedz choď jeba svoju matku keď je niekto zásadový; nepridaj
not add pojeb, if a colleague is going through a difficult situation.
pojeb, ak kolega prechádza ažkou situáciou.
Furthermore, you must not say dojebali sme to (refer to item 2) nor
Ba čo viac, nesmiete poveda dojebali sme to (pozri bod 2) ani
na toto dojebeme when a matter becomes excessively complicated.
na toto dojebeme, keď sa veci stávajú extrémne zložité.

07. When asking someone to leave you alone, you must not say chod do
Ak chcete poprosi niekoho, aby vás nechal osamote, nesmiete mu poveda
pice nor should you ever substitute “May I help you?” with, co do
choď do piče ani nesmiete nikdy nahrádza “Môžem ti pomôc?” s čo
pice chces?”.
do piče chceš ?”

08. Under no circumstances should you ever call your elderly
Za žiadnych okolností nesmiete svojho dlhodobejšieho priemyselného
industrial partners skurveny dodavatel.
partnera vola skurvený dodávatež.

09. Do not say chodte do pice s tou kokotinou when a relevant
Nehovorte choďte do piče s tou kokotinou, keď je vám predstavovaný
project is presented to you, nor should you ever answer metrovy
dôležitý projekt, ani nesmiete nikdy odpoveda metrový kokot do
kokot do tvojho zadku when your assistance is required.
tvojho zadku keď je potrebná tvoja výpomoc.

10. You should never call partner representatives as jebnuta svina
Nesmiete predstavitežov partnera nazýva jebnutá sviňa
or skurveny hajzel.
alebo skurvený hajzel.

11. Last but not least, after reading this note, please do not say
A nakoniec no nie v poslednom rade po prečítaní týchto poznámok, prosím,
mozem si s tymto vytriet zadok! Just keep it clean and dispose of it
nepovedzte môžem si s týmto vytrie zadok! Udržujte ich čisté a používajte
properly.
náležite.

Thank you.
Ďakujeme vám.
Pridal: Anonymný
Dňa: 01.02.2007
prečítaní: 2205
Hodnotenie: 0.00 (0 hlasov)
〈〈〈 •• 〉〉〉 Vytlačiť stránku   Poslať tento článok priateľovi   Vytvoriť PDF z článku
Pridať komentár fb
Pridať článok z týchto stránok do záložiek
Pridať do záložiek Blinklist Pridať do záložiek del.icio.us Pridať do záložiek na Digg Pridať do záložiek na Fark Pridať do záložiek na Furl Pridať do záložiek na Newsvine Pridať do záložiek na Reddit Pridať do záložiek na Simpy Pridať do záložiek na Spurl Pridať do záložiek na Yahoo Pridať do záložiek na Balatarin Pridať do záložiek na Faceboom Pridať do záložiek na Twitter Pridať do záložiek na Scripstyle Pridať do záložiek na Stumble Pridať do záložiek na Technorati Pridať do záložiek na Mixx Pridať do záložiek na Myspace Pridať do záložiek na Designfloat Pridať do záložiek Google Plus Pridať do záložiek Google Reader Pridať do záložiek Google Bookmarks
Ďalšie články
Guláš (22.10.2017)
Pozitívny človek (21.09.2017)
Na lavičke (15.07.2017)
Joža žena podvádza (04.12.2016)
V posilňovni (21.07.2016)
Na písomke (21.05.2016)
Nahnevané prasiatko (16.05.2016)
Policajt na večierku (08.05.2016)
SRANDIČKA
Diderot
Prvním krokem k filozofii jsou pochyby. ... viac >>
Tutovečka
Pracovný tím
Pracovný tím
7837 hits
Novinečka
Ak čítaš toto, je príliš neskoro
Ak čítaš toto, je príliš neskoro
05.03.2018
Absolútna hodnota z absolútnej blbosti je absolútna absurdnosť. (Peter Jopek, 1977)
Antivírusová ochrana

ChaoosGroup Member   SPAMPOISON
© 2001-2018 IT Consult
Hosťované u WebSuport.sk - webhostingWebSupport.sk
Zásady používania | Kontakt
Beží na XOOPS 2.5.7.1 / 530